Qysh Me Rrite Sinjalin e Wireless-it me Kanaqe?

Nese rrjeti ne shtepine tuaj nuk funksionon si duhet, nuk eshte stabil, nuk e ka shpejtesine per te cilen paguani, atehere njera prej arsyjeve mund te jete shperndarja e valeve ne menyre jo te duhur. Ketu do te tregojme me disa ilustrime se si te permbledhen valet ne nje drejtim te caktuar, njekohesisht te rritet cilesia e rrjetit tuaj.
Merrni nje kanaqe te zbrazet dhe shperlajeni me uje te paster.


Largojeni pjesen qe sherben per hapjen e kanaqes

Merrni nje skalp, dhe me kujdes preni kanaqen si ne figure

Ne pjesen e siperme te kanaqes, preni nje pjese si ne figure gjate vijes se kuqe, ndersa pjesen me vije te nderprere te bardhe mos e preni

Me gershere preni pjesen e pasme te kanaqes

Ne pjesen e siperme te kanaqes vendosni ngjites te bute, ose plasteline

Vendosni kanaqen ne antene

Rezultati:
wifi boost