Qysh me e mbushë baterinë më shpejtë në iPhone?

1.Përdorimi i mbushësit të iPadëve është zgjidhje për mbushje më të shpejtë të baterive.

Kjo, sepse fuqia e nevojshme për të mbushur iPad është më e madhe se sa e mbushësve të iPhonit.

2.Aktivizimi i Airplane mode në iphone do të bllokojë pranimin e telefonatave dhe mesazhaeve.

Por, mbushja e baterisë do të jetë shumë më e shpejtë.