Qysh Me Bo Shkronjen "S" Me Vija Te Drejta?

Vizatoni 3 vija njëra pas tjetrës me hapsira në mes.

Pas kësaj, vizatoni 3 vija tjera poshtë vijave që i keni vizatuar më herët.

Lidhni vijat që janë lartë në anën e majtë dhe poshtë në anën e djathtë me ato në mes

Pastaj vendosini edhe 2 vija diagonale në hapsirën që kanë mbetur

Vendoseni një pikë në maje, dhe bashkoni 2 anët e vizatimit si në foto

Veproni njejtë edhe me anën e poshtme

Ngjyroseni shkronjën, dhe ja ku e keni S-në tuaj

  • Xheta

    Qysh Me Bo Shkronjen “XH” Me Vija Te Drejta?

Qysh me maru Pankarte Proteste me mjete te zyres?

Qysh me kriju flamura të vegjël?