Qysh Me Dite Cfare Fonti Perdorin Web Faqet?

Ne kete artikull do te tregohet se qysh me gjet llojin e fontit qe
perdor ndonje web-faqe. Ne rastin tone do ta gjejme llojin e fontit qe
perdor Facebook-u.

Shkoni tek adresa: http://new.myfonts.com/WhatTheFont/

E gjeni fotografine ne te cilen shihet lloji i fontit te cilit doni
t’ia gjeni emrin, dhe e ruani ne kompjuterin tuaj (ne rastin tone logo
e Facebook-ut).
Me pas klikon butonin Browse, dhe lokalizoni fotografine ne te cilen
shihet fonti (ne rastin tone fotografia me logo te Facebook-ut).

Klikoni butonin Continue.
Do te ju shfaqet opcioni per selektimin e karaktereve, ku secila pjese
e fotografise do te paraqet nje shkronje. Kontrolloni nese keto
karaktere perputhen me ato ne fotografi, ne te kunderten korigjoni
ato:
Me pas klikoni continue, dhe do te shihni rezultatin:
Per te gjetur llojin e fonteve te ndryshme aplikohet procedure e njejte.

//Falenderojme Fisnik SYLKA per kontributin ne qysh.me