Qysh Me Denoncu Trafikimin e Qenieve Njerezore ne Shqiperi?

Ne cdo vend ne Shqiperi mund te denonconi trafikimin e qenieve njerezore permes telefonit pa pagese.

Numri i telefonit: 0800 12 12

Keto thirrje mund te behen nga telefonija fikse dhe ajo e levizshme.