Qysh Me Bo Reflektim ne Uje Me Photoshop?

Ne kete artikull do te mesoni se si te e beni nje reflektim shume realistik ne photoshop, qe eshte shume i lehte per te u realizuar.

Ja si eshte foto origjinale:

Dhe ja rezultati:

Si hap te pare, duhet qe layerit origjinal(Background) te ja bejme duplicate, kjo behet duke klikuar me te djathte me mouse dhe duke zgjedhur opcionin duplicate layer, ose thjesht me CTRL+J.

Tashme duhet te shtojme ca hapsire per ujin, e kjo behet duke klikuar Image>Canvas Size, te dhenat beni si ne foto:

Dhe pas kesaj kemi rezultatin:

Tash, per ta krijuar efektin e reflektimit duhet ta kthejme foton mrapsht, dhe me layerin ne maje te selektuar, shkojme Edit>Transform>Flip Vertical

Tash e perdorim move tool per te levizur foton e kthyer dhe e vendosim aty ku ja kemi krijuar hapsiren:

P.S. Per nje levizje te sakte perdorni SHIFT.

Krijojme layer te ri:

Mbusheni layerin me te bardhe. Klikoni se pari ne tastiere shkronjen D, pastaj Ctrl+Backspace, dhe ju mbushet me ngjyre te bardhe.

Tash shkoni Filter>Sketch>Halftone Pattern. Zgjedhni opcionet si ne foto:

Pasi te klikoni foto do duket keshtu:

Tash shkojme ne Filter>Blur>Gaussian Blur, me opcionin si ne foto.

Tash shkojme Layer>Duplicate Layer dhe tek document ia bejme New

Tash e mbylim dokumentin pasi nuk do e hapim me, klikojme X dhe e ruajme (save).

Tash e fshijme Layer 2

Tash e selektojme Layer 1 dhe klikojme Shift+Ctrl+Alt+E dhe do e shohim se layerat jane bashkuar

Tash shkoni Filter>Distort>Displace me opcionet si ne foto

Pasi te klikoni OK, photoshopi do ju pyes se cilen file do ta perdorni si displacement map, dhe e zgjedhni file-n qe e keni ruajtur me heret.

Tash e mbajme CTRL dhe klikojme me mouse ne “thumbnail” te layerit si ne foto

Pastaj klikoni layer mask

Tash ctrl+e klikojme thumbnailin e maske-s qe kemi krijuar, dhe ia bejme Guassian blur perseri, duke krijuar OK me opcionet qe i kemi zgjidhur me heret.

Tash shkojme Hue/Saturation, duke e mbajtur Alt dhe ne mesazhin qe na shfaqet klikojme OK.

Pastaj zgjedhim keto opcione:

E ulim opacityn si ne foto, dhe e keni rezultatin qe e cekem.