Qysh Me bo nje Yll me Kapese?

Keni provuar ndonjehere te krijoni nje yll me ane te kapeseve? Nese jo, atehere ketu do te paraqesim menyren se si te krijohet ky punim atraktiv.

Çfare ju duhet?

Ju duhet vetem ngjites dhe kapese.

What you need

Pasi te keni siguruar keto materiale, filloni te çmontoni kapeset.

Prepare clips

Pas çmontimit te kapseve, filloni t’i veni siper tyre ngjites.

Glue up
Glue up

Pasi t’i keni ngjitur te dyja anet, bashkoni kapeset sic eshte paraqitur ne foto dhe preferohet ti shtrengoni ato ne menyre qe te mos ndahen.

Kur te jene shtrenguar kapeset, filloni t’i veni perseri ngjites rreth tyre per t’i bashkuar perseri ato.

Last step
Last step

Ne fund rezultati final duhet te duket keshtu:

Finish