Qysh Me Bo Nje "Buton Xhami"(Glass Button) Me Photoshop?

Këtu do të mësoni si të bëni një buton të tillë me anë të photoshopit. Nëse i ndiqni hapat e mësimit do arrini edhe ju këtë rezultat, andaj bëjeni me kujdes.

Zgjedhni Rounded Rectnagle tool, dhe Radius bëni 3 px. Ngjyrën e prapavijës(backgroundit) zgjedheni ju vet, dhe krijoni një formë si më poshtë.

Në tastatur shtypni Ctrl+J që ta dyfishoni layerin. Fsheheni(Hide) layerin e parë. Zgjidhni veglën e fshirjes(eraser tool), dhe bëjeni 27 px

Fshini pjesën si në foto

Tani layerit kryesor bëjani unhide. Mbani Ctrl+Klikoni mbi layer me mouse. Shkoni select>Modify>Contract dhe bëjeni 1 px. Pastaj ia bëni inverte me control+i.

Bëjani hide layerit origjinal përsëri. Nëse doni mund ta fshini, nuk do e përdorim më. Tani krijoni një gardient si ky

Kriojni edhe një layer. Zgjedhni Gradient Tool. Zgjedhni Linear Gradient dhe mbusheni selektimin si më poshtë

Tani fshini anën e majtë dhe të djathtë si në foto

Bashkoni(Merge) të gjithë layerat dhe shtoni drop shadow si në foto

Dhe si hap të fundit shtojmë tekstin në buton sipas dëshirës

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME