Qysh Me Bo Femijen te Pergjegjshem?

Mos shtrëngimi i fëmijëve në një detyrë të caktuar me mendimin se “është akoma i vogël, nuk mund ta bëjë”, mosngarkimi i një përgjegjësie ndikon në formimin e mangët të fëmijëve.

Fëmijët e përkëdhelur shumë, të kontrolluar dhe që nuk u jepet asnjë detyre kthehen në individë pasivë, të mbyllur në vetvete dhe persona që presin nga duart e të tjerëve për të përfunduar detyrat e tyre.

Për të pasur një individ të pavarur, të suksesshëm dhe të sigurt në vetvete, ndjenja e përgjegjësisë u duhet transmetuar fëmijëve nga ana e familjes. Detyrat e caktuara nga ju si prindër do të ndikojnë pozitivisht në personalitetin dhe zhvillimin e tij.

Detyra të përshtatshme me moshën

Ju si familje duhet të thurni fjali të shkurtra dhe të qarta për të shprehur detyrat që mund të bëjë fëmija.

– Tregohuni të kujdesshëm që detyrat e dhëna të përshtaten me moshën dhe karakterin e fëmijës.

– Nxiteni atë t’ju ndihmojë në punët tuaja të përditshme.

– Mund t’i jepni detyra të thjeshta si t’ju ndihmojë në shtrimin e tryezës, t’u

përgjigjet telefonatave e të tjera të ngjashme.

– Jepini fëmijës mundësinë e zgjedhjes duke pranuar që ai është një individ i

ndryshëm nga ju. Në këtë mënyrë do ta ndihmoni të kuptojë rezultatet pozitive dhe negative.

– Mbështeteni por mos ndërhyni.

– Përpiquni të bëheni shembull për sa i përket ndjenjës së përgjegjësisë, mos harroni që fëmija është pasqyra juaj.

– Kur fëmija e kryen me sukses një detyrë të dhënë mos harroni ta lavdëroni me fjalë si “të lumtë, e paske bërë shumë bukur”.

– Mos e dënoni në rastet kur nuk plotëson detyrat e dhëna. Dënimi që mund t’i jepni fëmijës suaj si prind është mosdhënia e shpërblimit. /zeri.info/

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME