Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat mbi 16 vjec? x

Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

 

  1. Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  2. Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për pasaport ë të dëmtuar).
  3. Raportin policor origjinal, nëse aplikon për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj.
  4. Vendimin e formës së prerë të lëshuar nga gjykata kompetente për konfiskimin e pasaportës.
  5. Dëshminë për shpalljen publike për humbjen e pasaportës.
  6. Dëshminë për pagesën.

 

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx

 

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME