Qysh Me Apliku Per Nderrimin e te Dhenave Ne Leternjoftim? x

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

  1. Letërnjoftimi.Leternjoftimi Foto
  2. Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
  3. Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  4. Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
  • Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME