Qysh Me Apliku Per Nderrim te Leternjoftim te UNMIK-ut ne Leternjoftim te Kosoves? x

Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente:

  1. Letërnjoftimi i UNMIK-ut.
  2. Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  3. Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME