Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Humbur Te Republikes Se Kosoves? x

Per proceduren e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente:

  1. Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston.
  2. Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj.
  3. Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj.
  4. Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME