Qysh Me Aktivizu Pamjen e Re te YouTube?

YouTube ka krijuar nje pamje te re per faqen e vet. Kete pamje mund ta aktivizoni shume lehte duke u bazuar ne hapat qe do te tregohen me poshte.

Google Chrome

1. Shkoni te youtube.com
2. Hapeni developer tools duke shtypur tastet Ctrl + Shift + J ose duke klikuar me tastin e djathte > Inspect element > Console.
3. Kopjoni kodin e meposhtem dhe vendosni ne konsole.

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=ST1Ti53r4fU”;

4. Shtypni Enter.
5. Shtypni tastin F5 per ta pare pamjen e re.

Mozilla Firefox

1. Shkoni te youtube.com
2.Hapeni developer tools duke shtypur tastet Ctrl + Shift + K ose Tools > Web developer > Web Console.
3. Kopjoni kodin e meposhtem dhe vendosni ne konsole.

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=ST1Ti53r4fU”;

4. Shtypni Enter.
5. Shtypni tastin F5 per ta pare pamjen e re.

Opera

1. Shkoni te youtube.com
2. Hapeni konsolen duke klikuar me tastin e djathe kudo ne faqe > Inspect Element > Console.
3. Kopjoni kodin e meposhtem dhe vendosni ne konsole.

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=ST1Ti53r4fU”;

4. Shtypni Enter.
5. Shtypni tastin F5 per ta pare pamjen e re.