Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm?

Hapi 1
Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Për shumat mbi 10,000 Euro të deklarohet prejardhja)

1

Hapi 2
Nënshkruaj kontratën për tregtim me letra me vlerë në cilëndo filiale.

2

Hapi 3
Zgjidh një afat të përshtatshëm ngo bonot e thesarit të Republikës së Kosovës.

T-Bills_432173

Hapi 4
Jep urdhërin për blerje të bonos përmes telefonit apo e-mailit.

4

Sygjerim: Prit deri sa të vjen data e skadimit dhe mjetet e tua bashkë me interes të kthehen në llogari. Këto letra me vlerë nuk i nënshtrohen ndryshimit të vlerës dhe interesi është i fiksuar.

Por, si çdo investim, edhe investimi në letra me vlerë përmban rreziqe të caktuara, për shkak se nuk mund të parashikohet me saktësi performanca e ardhshme. Ne ju rekomandojmë që të caktoni një takim me këshilltarin financiar në bankën Raiffeisen për t’ju informuar me gjerësisht mbi mundësitë dhe rreziqet e investimit në letrat me vlerë. 

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME