Qysh me konfiguru telefonin roaming për 3G IOS?

Përdoruesit e telefonave me iOS duhet të shkarkojnë profilin dhe pastaj të përcjellin hapat e përshkruar më poshtë për konfigurim të 3G-së roaming.

ipko-kuq

Hapi 1:

Qysh me konfiguru telefonin roaming për 3G IOS?

Hapi 2: 

Qysh me konfiguru telefonin roaming për 3G IOS? 1

Hapi 3:

Qysh me konfiguru telefonin roaming për 3G IOS? 3

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME