Qysh me i fshi ikonat në Windows?

1.Selektoni me mi ikonën që dëshironi ta fshini nga ekrani.

ikona-1

2.Klikoni me anën e djathtë të miut.

ikona-2

3.Zgjidhni opcionin Delete.

ikona-3

4.Konfiguroni se dëshironi ta fshini me Yes.

ikona-4