Qysh me deaktivizu AutoCorrect-in në Android?

1.Klikoni në Settings.

andoirdd 1

2.Gjeni opcionin Language&Keyboard dhe klikoni në të.

andoirdd 2

3.Klikoni në Android Keyboard.

andoirdd 3

4.Në opcionin Spelling Correction largoni shenjën ‘Check’ dhe do të deaktivizohet AutoCorrecti.

andoirdd 4

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME