Qysh me deaktivizu AutoCorrect-in në Android?

1.Klikoni në Settings.

andoirdd 1

2.Gjeni opcionin Language&Keyboard dhe klikoni në të.

andoirdd 2

3.Klikoni në Android Keyboard.

andoirdd 3

4.Në opcionin Spelling Correction largoni shenjën ‘Check’ dhe do të deaktivizohet AutoCorrecti.

andoirdd 4