Qysh me i blloku dritaret popup?

how_to_block_pop_up_ads

Hapi 1:
Hapeni një dritare të cilit do shfletues që ju përdorni zakonisht, të tillë si Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome ose Safari. Nëse shfletuesit tuaj janë përditësuar(janë bërë update), ata duhet të gjithë të kenë një formë të “popup blocker” që mund të jenë të aktivizuara për të ndihmuar në parandalimin e popups të bezdisshëm në faqet e internetit.

Hapi 2:
Aktivizoni popup blocker në Internet Explorer duke klikuar “Tools”, pastaj “Internet Options”.  Klikoni nënopcionin “Privacy”, pastaj bëjani “tik” kutisë e cilat gjendet pranë të “Turn on Pop-up Blocker. “Klikoni “OK” për të ruajtur ndryshimet tuaja.

Hapi 3:
Aktivizoni Firefox popup blocker duke klikuar “Tools”, pastaj “Options”. Klikoni nënopcionin “Content”, pastaj bëjani “tik” kutisë pranë “Block pop-up windows”. Klikoni “OK” për të ruajtur ndryshimet tuaja.

Hapi 4:
Aktivizoni popup blocker për Chrome duke klikuar ikonën për konfigurime në anën e sipërme të djathtë të shfletuesit, pastaj klikoni “Settings”. Hapet faqja për konfigurim, ecni në fund të faqes dhe klikoni “Show advanced settings”. Pastaj klikoni “Content Settings” nën seksionin “Privacy”. Ecni poshtë derisa ta gjeni seksionin “Pop -ups” pastaj klikoni në pullën e dytë “Do not allow any site to show pop-ups (recommended)”. Pastaj klikoni butonin “Done” për të ruajtur ndryshimet.

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME