Mirëmbani makinën. Jo vetëm që do t’ia zgjasni jetën makinës tuaj, por rrjedhimisht do të ndotni më pak dhe do të kurseni karburant.