Fikni dritat. Gjithmonë fikni dritat kur të dilni nga dhoma. Poçet fluoreshente shpenzojnë më shumë nëse fiken e ndizen shpesh, kështu që fikni ato vetëm nëse dilni nga dhoma për 15 minuta ose më shumë.