vendore

Qysh me i vizitu objektet e trashëgimisë kulturore në Kosovë?

Databaza e trashëgimisë kulturore në Kosovë ofron informacione për një gamë të gjerë të trashëgimisë sonë kulturore. Republika e Kosovës po e krijon për herë të parë databazën e trashëgimisë kulturore. Krijimi i saj dhe vënia në qasje për publikun e gjerë do të thotë shumë për promovimin dhe edukimin, për të kaluarën tonë, të …

Qysh me i vizitu objektet e trashëgimisë kulturore në Kosovë? Read More »

Qysh me u pajisë me certifikatë të lindjes?

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju. Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit …

Qysh me u pajisë me certifikatë të lindjes? Read More »

Qysh me zhdoganu makinën?

Për zhdoganimin e veturës, duhet të ofroheni te Pika Doganore më e afërt (psh. Prizren, Pejë, Podujevë, Terminalet në Prishtinë, etj). Nëse vetura është importuar me qëllim të zhdoganimit, me targa të përkohshme të lëshuara nga vendi eksportues, duhet të keni një faturë të shitblerjes së veturës, deklaratën eksportuese nga vendi eksportues, librezën e qarkullimit …

Qysh me zhdoganu makinën? Read More »

Qysh me u regjistru online si diasporë?

Kush mund të regjistrohet:  Çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës, që ka lindur ose ka prejardhje familjare nga Kosova. Qëllimi Qëllimi i Regjistrit është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe …

Qysh me u regjistru online si diasporë? Read More »

Qysh me i kuptu rreziqet për automjetet e pa zhdoganuara?

Dogana e Kosovës i njofton të gjithë qytetarët e Kosovës, si dhe operatorët ekonomik, që si biznes kanë shit-blerjen e automjeteve, se ditëve në vijim njësitet e doganës do të ndërmarrin fushatë kontrolli ne gjithë Kosovën për ngritjen e nivelit të mbikëqyrjes doganore për automjetet e pa-zhdoganuara. Dogana e Kosovës iu paralajmëron se në bazë të Kodit Doganor …

Qysh me i kuptu rreziqet për automjetet e pa zhdoganuara? Read More »

Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinen tuaj? x

Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin e akcizës, i cili ka filluar të implementohet nga data 1 Korrik 2011. Kurse normat e takses Doganore (10%) dhe TVSH-së (16%) mbesin të njejta dhe aplikohen në vlerën e automjetit. Vlera e automjetit (përveç atyre të reja) përcaktohet nga Dogana e Kosovës përmes katalogëve ndërkombëtar mbi …

Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinen tuaj? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Humbur Te Republikes Se Kosoves? x

Per proceduren e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente: Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston. Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj. Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj. Flet pagesën prej 10 euro. Vërejtje: Të gjitha dokumentet …

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Humbur Te Republikes Se Kosoves? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Republikes Se Kosoves? x

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente: Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). Certifikata e vendbanimit. Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME