Institucione

QYSH ME APLIKU PËR TË VOTUAR NË ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME ME 11 QERSHOR 2017?

Për të aplikuar për të votuar ju nevojitet të keni: Letërnjoftim apo pasaportë të Republikës së Kosovës (nëse nuk e keni asnjërën na shkruani në email adresën [email protected] dhe ju tregojmë si të votoni) Kompjuter me qasje në internet Email adresë për të dërguar dhe pranuar emaila Printer apo mundësi për të shtypur formularin Skener …

QYSH ME APLIKU PËR TË VOTUAR NË ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME ME 11 QERSHOR 2017? Read More »

Qysh me u pajisë me certifikatë të lindjes?

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju. Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit …

Qysh me u pajisë me certifikatë të lindjes? Read More »

Qysh me u regjistru online si diasporë?

Kush mund të regjistrohet: 
Çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës, që ka lindur ose ka prejardhje familjare nga Kosova.

Qëllimi
Qëllimi i Regjistrit është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor, si dhe zbatimi i politikave të përgjithshme në mbështetje të pjesëtarëve të diasporës dhe të mërgatës nga institucionet e Republikës së Kosovës, shtetet ku jeton dhe vepron diaspora e mërgata dhe formave të organizimit të tyre.

Saktësia e të dhënave
Të dhënat në Regjistër duhet të jenë të sakta.

bota

Çfarë përmban regjistri: 

  • Kartela individuale përmban të dhënat personale, arsyen e shpërnguljes, profesionin etj.
  • Kartela familjare përmban bashkësinë e personave që deklarojnë se jetojnë bashkë.
  • Regjistrimi i bizneseve -pronësia e biznesit, lloji i veprimtarisë dhe aktiviteti i biznesit të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës.
  • Regjistrimi i shoqatave, i klubeve dhe i organizatave të ndryshme të diasporës dhe mërgatës.

Siguria e të dhënave
Profili juaj dhe të dhënat do të jenë të mbrojtura sipas Ligjit nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Hapi 1:
Adresa e platformës elektronike për t’u regjistruar është www.rdks.info

Hapi 2:
Me hapjen e webfaqes do të ballafaqoheni me një proces të thjeshtë për t’u regjistruar ku ju shfaqet kjo tabelë për regjistrim në këndin e majtë të poshtëm, ku ju duhet t’i plotësoni Emrin, Mbiemrin, E-mailin dhe Fjalëkalimin

Qysh me u regjistru online si diasporë?

Ndërsa pasi që të jeni të regjistruar, herët e tjera ju mund të kyçeni direkt duke shkruar E-mailin dhe Fjalëkalimin.

 

 

 

Qysh me u regjistru online si diasporë?

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME