Ligjore

Qysh Me Apliku Per Nderrim te Leternjoftim te UNMIK-ut ne Leternjoftim te Kosoves? x

Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente: Letërnjoftimi i UNMIK-ut. Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese). Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Qysh Me Apliku Per Nderrimin e te Dhenave Ne Leternjoftim? x

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente: Letërnjoftimi. Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). Vendimin për ndërrimin e të dhënave. Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese). Flet pagesën prej 10 euro. Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Humbur Te Republikes Se Kosoves? x

Per proceduren e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente: Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston. Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj. Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj. Flet pagesën prej 10 euro. Vërejtje: Të gjitha dokumentet …

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Humbur Te Republikes Se Kosoves? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Republikes Se Kosoves? x

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente: Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). Certifikata e vendbanimit. Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME