Ligjore

Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?

Fleteparaqitja per regjistrim fillestar si dhe per ndryshimin në Shoqëritë Aksionare, Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar ose Kompani e huaj.  Marreveshja per perfshirje,  Statuti,  Kontrata per qirane (kompanite e huaja),  Leja e njoftimit ose pasaporta,  Taksa e paguar ne llogari te Zyres se regjistrimit. (Kjo vlene vetem per Kosove)  

Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat mbi 16 vjec? x

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:   Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës (kopja). Pasaportën. Vendimin për ndërrimin e të dhënave. Dëshminë për pagesën. Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx

Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat nen 16 vjec? x

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:  Pasaporta. Certifikata e lindjes. Vendimi apo ndonjë akt tjetër ligjor për ndërrimin e të dhënave. Dëshmia për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë-shoferi). Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet nga prindi …

Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat nen 16 vjec? x Read More »

Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat nen 16 vjec? x

Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente: Fëmija duhet të jetë prezent në QKRC Certifikat a e lindjes së fëmijës (aplikuesit). Fëmija duhet të jetë i shoqëruar nga të dy prindërit. Dëshmia për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë-shoferi); Nëse njëri prind është …

Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat nen 16 vjec? x Read More »

Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat mbi 16 vjec? x

Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:   Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës. Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për pasaport ë të dëmtuar). Raportin policor origjinal, nëse aplikon për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj. Vendimin …

Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat mbi 16 vjec? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Pasaporte mbi Moshen 16 vjecare? x

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente: Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës. Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Dëshminë për pagesën e pasaportës.   Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx

Qysh Me Apliku Per Pasaporte nen Moshen 16 vjecare? x

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçar kërkohen këto dokumente: Certifikata e lindjes. Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Fëmija duhet të jetë i shoqëruar nga të dy prindërit Dëshminë për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë shofer). Nëse njëri prind është i vdekur, …

Qysh Me Apliku Per Pasaporte nen Moshen 16 vjecare? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes? x

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju. Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit …

Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes? x Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME