Ligjore

Qysh me apliku për pension në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës (Trust)?

Shumë thjesht. Në datën e pensionimit (65 vjeç) merreni letërnjoftimin tuaj me veti dhe paraqituni në zyrën qendrore të Trusti-t në Prishtinë, ose në zyrat rajonale të ATK-së në: Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj ose Gjilan, kudo ku e keni më afër.

trust

Procesi i aplikimit kryhet brenda pak minutash nga vetë zyrtarët në institucionin përkatës, dhe më së largu brenda një muaji (varësisht nga data e aplikimit) kryhet pagesa në llogarinë bankare të të pensionuarit. Për të pensionuarit që kanë në llogari deri 2 mijë euro e gjithë shuma i kalohet në një pagesë të vetme, ndërsa të pensionuarit që kanë mbi 2 mijë euro marrin nga 150 euro çdo muaj derisa e gjitha shuma e kursyer të shterojë.

Qysh Me Apliku per Shtetesi Shqiptare me Natyralizim?

Shtetasi i huaj per fitim te shtetetsise shqiptare me natyralizim depoziton: · Kerkesa e shtetasit te huaj drejtuar Presidentit te Republikes. Kerkesa te permbaje identitetin e plote te kerkuesit (emer mbiemer, datelindje, vendlindje, shtetesine), adresen e sakte te vendbanimit te tij te perhershem dhe adresen ku pret informim per ecurine e aplikimit te tij, arsyet e kerkeses per …

Qysh Me Apliku per Shtetesi Shqiptare me Natyralizim? Read More »

Qysh Me Apliku per Pasaporte Biometrike ne Shqiperi?

Aplikimi për Pasaportë Biometrike bëhet në zyrat e aplikimit, që ndodhen pranë Zyrave të Gjendjes Civile, në Njësitë e Qeverisjes vendore. Aplikimi dhe shpërndarja e Pasaportave të Shërbimit dhe Diplomatike,bëhet  pranë  Ministrisë së Punëve të Jashtme.  Çdo shtetas nën moshën 16 vjeç aplikon për pasaportë biometrike, vetëm në prezencë të paktën të njërit prej prindërve, të kujdestarit ligjor …

Qysh Me Apliku per Pasaporte Biometrike ne Shqiperi? Read More »

Qysh me regjistru Biznes Individual apo Ortakëri?

Fletëparaqitja për regjistrimin e biznesit individual apo ortakëri  Kontrata për qiranë- kur themeluesi nuk posedon pronë apo është qytetar jo rezident i Kosovës,  Leja e njoftimit apo pasaporta,  Pagesa e taksës për regjistrim në vlerë prej 5 euro në dobi të Zyrës së Regjistrimit.  Për Ri-regjistrim aplikanti duhet pasur edhe certifikatën (origjinalin) për regjistrimin e …

Qysh me regjistru Biznes Individual apo Ortakëri? Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME