Financa

Sa para mund t’i tërhiqni në bankomat [Video]

Një ndër shërbimet që shfrytëzohet më së shumti në bankë, krahas shumë shërbimeve tjerave është edhe tërheqja e parave. Këtë shërbim mund t’a përdor secili individ që posedon ndonjërën nga kartelat e Bankës ProCredit, përmes të cilit klientët arrijnë të menaxhojnë kohën e tyre në mënyrë ideale. Përmes bankomateve të vendosur në Zonën 24/7, Banka …

Sa para mund t’i tërhiqni në bankomat [Video] Read More »

Qysh me i deponu paratë në afat rekord për 1 minutë? [Video]

Sot, përmes teknologjisë që Banka ProCredit ka në dispozicion, ju mund ti adaptoheni jetës dinamike dhe të kryeni punët tuaja bankare shumë më lehtë dhe shpejt duke u shërbyer në Zonat 24/7 të cilat ofrojnë këtë mundësi – pra deponimin e parave përmes bankomateve. Klientët mund të deponojmë deri në 50 bankënota në bankomat që …

Qysh me i deponu paratë në afat rekord për 1 minutë? [Video] Read More »

Qysh me realizu transfer personal në Bankën Ekonomike?

Për të iniciuar një transfer personal (në mes të llogarive të të njëjtit klient) duhet të përzgjidhni opsionin transfer personal, klikoni opsionin vazhdo për t’u hapur dritarja në vijim, apo mund të klikoni direkt mbi butonin e transfereve personale, prapë hapet dritarja e njëjtë.   Në fushën llogaria duhet të përzgjidhni llogarinë në të cilën …

Qysh me realizu transfer personal në Bankën Ekonomike? Read More »

Qysh me u qasë në e-Banking të Bankës Ekonomike?

Qasje në E-banking kanë të gjithë klientët që kanë nënshkruar kontratën për shërbimin E-banking në njërën nga Degët e Bankës Ekonomike. Për t’u qasur në platformën E-banking, duhet të hapni faqen e siguruar dhe të certifikuar nga Banka Ekonomike në internet: https://E-banking.bekonomike.com Për t’u kyçur në e-banking, duhet të klikoni në linkun e paracaktuar, ku …

Qysh me u qasë në e-Banking të Bankës Ekonomike? Read More »

Qysh me i deponu paratë në afat rekord për 1 minutë? [Video]

Sot, përmes teknologjisë që Banka ProCredit ka në dispozicion, ju mund ti adaptoheni jetës dinamike dhe të kryeni punët tuaja bankare shumë më lehtë dhe shpejt duke u shërbyer në Zonat 24/7 të cilat ofrojnë këtë mundësi – pra deponimin e parave përmes bankomateve. Klientët mund të deponojmë deri në 50 bankënota në bankomat që …

Qysh me i deponu paratë në afat rekord për 1 minutë? [Video] Read More »

Qysh me i ekzekutu GIRO pagesat në M-banking?

Për të realizuar një transfer të tillë ju lutemi ndiqni udhëzimin e mëposhtëm. Hapi 1 E përzgjedhni numrin e llogarisë së urdhëruesit të transferit si në foto: Hapi 2 Zgjedhni përfituesin (Institucionin, p.sh: KEDS, PTK, Ujësjellësi, Kompanitë e Sigurimeve, etj): Hapi 3 Në fund i plotësoni Vlerën, Detajet e pagesës, Referencën e pagesës, Emrin e depozituesit …

Qysh me i ekzekutu GIRO pagesat në M-banking? Read More »

Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës?

Së pari shkarkoni aplikacionin për pajijsejn tuaj. Shkarkoni aplikacionin për iPhone: Apo aplikacionin për Android:     Hapi 1 Në momentin e klikimit në këtë funksion ju hapet dritarja si në vijim: Hapi 2 Ju lutemi e vendosni barkodin brenda katrorit të rrethuar me ngjyrë të kuqe dhe prisni derisa faktura të njihet nga sistemi. …

Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës? Read More »

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm?

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Për shumat mbi 10,000 Euro të deklarohet prejardhja) Hapi 2 Nënshkruaj kontratën për tregtim me letra me vlerë në cilëndo filiale. Hapi 3 Zgjidh një afat të përshtatshëm ngo bonot e thesarit të Republikës së Kosovës. Hapi 4 Jep urdhërin për blerje të …

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm? Read More »

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave? 

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Hapi 2 Nënshkruaj kontratën zërore, për të dhënë urdhërin e këmbimit në telefon, jo në degë si të gjithë klientët e tjerë. Hapi 3 Përcjelli lajmet dhe hulumto se çka ndikon në ngritje/rënie të vlerës së një valute. Hapi 4 Thirr në telefon …

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave?  Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME