Biznese

Qysh me i ditë benefitet e marketingut në internet?

Për një ndërmarrës, strategjia e marketingut është e suksesshme nëse ndër tjerash arrin rritet sasia e shitjes së një produkti. Nëse ju dëshironi që kompania juaj të promovohet me shumë se vetëm brenda kufijve të vendit tuaj, kjo gjë është shumë më e lehtë dhe më efektive të realizohet përmes marketingut në internet. Reklamimi me …

Qysh me i ditë benefitet e marketingut në internet? Read More »

Qysh me marrë pjesë në Startup Weekend Prishtina?

Nga 18-20 Nëntor në Innovation Centre Kosovo, si pjesë e Javës Globale të Ndërmarrësisë, organizohet gara Startup Weekend. Prishtina në mesin e 150 qyteteve nga e mbarë bota. Të rinjtë me ide biznesi dhe të etur për ndërmarrës, e kanë rastin të takohen dhe të zhvillojnë projektet e tyre, prej 18-20 Nëntor në hapësirat e …

Qysh me marrë pjesë në Startup Weekend Prishtina? Read More »

Qysh me qenë menaxher i suksesshëm?

Të gjithë menaxherët e suksesshëm dhe efektivë duhet të kenë katër aftësi të përgjithshme: aftësitë konceptuale, komunikuese, teknike dhe politike. 1.Aftësitë konceptuale i referohen kapacitetit mendor për të analizuar dhe për të diagnostikuar situata komplekse. Këto aftësi i ndihmojnë menaxherët të shohin sesi mund të kombinohet punët dhe si mund ta lehtësojnë një proces të …

Qysh me qenë menaxher i suksesshëm? Read More »

Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës?

Së pari shkarkoni aplikacionin për pajijsejn tuaj. Shkarkoni aplikacionin për iPhone: Apo aplikacionin për Android:     Hapi 1 Në momentin e klikimit në këtë funksion ju hapet dritarja si në vijim: Hapi 2 Ju lutemi e vendosni barkodin brenda katrorit të rrethuar me ngjyrë të kuqe dhe prisni derisa faktura të njihet nga sistemi. …

Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës? Read More »

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm?

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Për shumat mbi 10,000 Euro të deklarohet prejardhja) Hapi 2 Nënshkruaj kontratën për tregtim me letra me vlerë në cilëndo filiale. Hapi 3 Zgjidh një afat të përshtatshëm ngo bonot e thesarit të Republikës së Kosovës. Hapi 4 Jep urdhërin për blerje të …

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm? Read More »

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave? 

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Hapi 2 Nënshkruaj kontratën zërore, për të dhënë urdhërin e këmbimit në telefon, jo në degë si të gjithë klientët e tjerë. Hapi 3 Përcjelli lajmet dhe hulumto se çka ndikon në ngritje/rënie të vlerës së një valute. Hapi 4 Thirr në telefon …

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave?  Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME