Raiffeisen Bank

Qysh me pagu mbushje të internetit me SMS përmes Raiffeisen Bank?

SMS Top Up ju mundëson mbushjen e telefonit tuaj celular, internetin dhe televizionin digjital si dhe pakot DuoTV dhe DuoFIX në mënyrë elektronike nga kudo që jeni. Ky shërbim është në dispozicion 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë dhe është i përshtatshëm për të gjithë ju që përdorni produktet e Operatorëve të …

Qysh me pagu mbushje të internetit me SMS përmes Raiffeisen Bank? Read More »

Qysh me pagu mbushje të televizionit me SMS përmes Raiffeisen Bank?

SMS Top Up ju mundëson mbushjen e telefonit tuaj celular, internetin dhe televizionin digjital si dhe pakot DuoTV dhe DuoFIX në mënyrë elektronike nga kudo që jeni. Ky shërbim është në dispozicion 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë dhe është i përshtatshëm për të gjithë ju që përdorni produktet e Operatorëve të …

Qysh me pagu mbushje të televizionit me SMS përmes Raiffeisen Bank? Read More »

Qysh me apliku për kredi personale në Raiffeisen Bank?

Ju mund të merrni Kredi personale edhe nëse e merrni rrogën përmes ndonjë banke tjetër.    Për të aplikuar për kredi personale, duhet që: – Të jeni banor i Kosovës  – Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënesi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen. Kushtet e kredisë: …

Qysh me apliku për kredi personale në Raiffeisen Bank? Read More »

Qysh me hapë llogari të kursimeve për fëmijë në Raiffeisen Bank?

Llogaria e kursimit për fëmijë ju ofron mundësinë të: Kurseni në valutat EUR dhe USD Fitoni norma atraktive të interesit Përfitoni interes në baza mujore Depozitoni dhe tërhiqni para në bankë në çdo kohë dhe pa paralajmërim Kurseni rregullisht një shumë të caktuar parash përmes urdhëresës automatike pa pasur nevojë të vini në bankë Dokumentet …

Qysh me hapë llogari të kursimeve për fëmijë në Raiffeisen Bank? Read More »

Qysh me i ekzekutu GIRO pagesat në M-banking?

Për të realizuar një transfer të tillë ju lutemi ndiqni udhëzimin e mëposhtëm. Hapi 1 E përzgjedhni numrin e llogarisë së urdhëruesit të transferit si në foto: Hapi 2 Zgjedhni përfituesin (Institucionin, p.sh: KEDS, PTK, Ujësjellësi, Kompanitë e Sigurimeve, etj): Hapi 3 Në fund i plotësoni Vlerën, Detajet e pagesës, Referencën e pagesës, Emrin e depozituesit …

Qysh me i ekzekutu GIRO pagesat në M-banking? Read More »

Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës?

Së pari shkarkoni aplikacionin për pajijsejn tuaj.

Shkarkoni aplikacionin për iPhone:ios-app-store-per-raiffeisen-m-banking

Apo aplikacionin për Android:google-play-store-per-raiffeisen-mbanking

 

 

Hapi 1
Në momentin e klikimit në këtë funksion ju hapet dritarja si në vijim:

Screen Shot 2015-08-03 at 15.08.34

Hapi 2
Ju lutemi e vendosni barkodin brenda katrorit të rrethuar me ngjyrë të kuqe dhe prisni derisa faktura të njihet nga sistemi.

Hapi 3
Në momentin kur sistemi e verifikon barkodin si kod valid ju shfaqet mesazhi “Faktura është njohur”.

Hapi 4
Më pas ju shfaqet dritarja me të gjitha të dhënat e plotësuara në mënyrë automatike ashtu siç janë edhe në fakturën tuaj .

Hapi 5
Ju lutemi, i rishikoni edhe njëherë informatat dhe klikoni “Vazhdo”.

Hapi 6
Në hapin e radhës ju paraqitet dritarja për konfirmim të pagesës tek institucioni përkatës dhe nëse detajet janë të sakta atëherë klikoni “KONFIRMO” për ta dërguar pagesën për procesim në bankë.

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm?

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Për shumat mbi 10,000 Euro të deklarohet prejardhja) Hapi 2 Nënshkruaj kontratën për tregtim me letra me vlerë në cilëndo filiale. Hapi 3 Zgjidh një afat të përshtatshëm ngo bonot e thesarit të Republikës së Kosovës. Hapi 4 Jep urdhërin për blerje të …

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm? Read More »

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave? 

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Hapi 2 Nënshkruaj kontratën zërore, për të dhënë urdhërin e këmbimit në telefon, jo në degë si të gjithë klientët e tjerë. Hapi 3 Përcjelli lajmet dhe hulumto se çka ndikon në ngritje/rënie të vlerës së një valute. Hapi 4 Thirr në telefon …

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave?  Read More »

Qysh me realizu pagesa ndërkombëtare përmes IBAN?

Që nga data 1 shkurt 2015, të gjitha pagesat ndërkombëtare në Bankën Raiffeisen në Kosovë do të realizohen përmes IBAN (Numri Ndërkombëtar i Llogarisë Bankare). Kjo nënkupton se përfituesi i pagesave nga jashtë do të duhet t’ua dërgojë IBAN palëve që dërgojnë pagesat. IBAN është numri ndërkombëtar i llogarisë bankare, që identifikon në mënyre unike …

Qysh me realizu pagesa ndërkombëtare përmes IBAN? Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME