Qysh me pagu online faturën për tatim në pronë?

Me shërbimin të ri elektronik, ju mund të shtypni faturën tuaj të tatimit në pronë nga shtëpia. Hapi 1 Vizitoni www.tatimineprone-rks.org Hapi 2 Klikoni shtyp faturën Hapi 3 Shkruani numrin tuaj personal, emrin dhe mbiemrin si dhe tekstin e sigurisë të treguar në ekran. Hapi 4 Përcillni procedurat e e-banking të bankës suaj. Për të …

Qysh me pagu online faturën për tatim në pronë? Read More »