Banka Ekonomike

Qysh me i regjistru pagesat për ATK?

Regjistrimi i pagesave për Administratën Tatimore të Kosovës dhe Trustin Pensional të Kosovës ndërlidhet me aplikacionin e Administratës Tatimore të Kosovës të njohur si EDI. Nëse fletëpagesën e keni marrë nga ky aplikacion, detajet e pagesës do të barten automatikisht nga EDI dhe do të plotësohen fushat përkatëse, si: Periudha tatimore, Numri fiskal, Emri i …

Qysh me i regjistru pagesat për ATK? Read More »

Qysh me i pagu faturat për agjensionet e ndryshme buxhetore?

Agjensionet e ndryshme buxhetore si ministritë, komunat, Administrata Tatimore e Kosoves, Trusti Pensional i Kosovës e agjensione tjera buxhetore, për të hyrat e tyre lëshojnë fatura ( FLETËPAGESA) me informata standarde, si: Llogon e Republikës se Kosovës, komunës apo universitetit, Emrin e agjensionit buxhetor që lëshon fletëpagesën, UNIREF-in, shifra 16 shifrore tek barcodi, Numrin e …

Qysh me i pagu faturat për agjensionet e ndryshme buxhetore? Read More »

Qysh me i pagu faturat KOS GIRO të lëshuara nga Dogana e Kosovës?

Edhe Dogana e Kosovës është e licencuar nga BQK-ja për lëshimin faturave me standardin Kos Giro. Për procesimin e këtyre faturave duhet të përzgjidhni opsionin për pagesat KOS Giro dhe pastaj duhet të përzgjidhni Dogana e Kosovës (XK051000410070001295)9. Shembulli i faturës Kos Giro të lëshuar nga Dogana e Kosovës: Bazuar në shembullin e faturës me …

Qysh me i pagu faturat KOS GIRO të lëshuara nga Dogana e Kosovës? Read More »

Qysh me i regjistru faturat KOS GIRO?

Disa kompani publike (KEDS, PTK, KUR, Dogana e Kosovës, etj.) dhe private (si kompanitë e sigurimeve) janë licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës që të lëshojnë fatura në standardin Kos Giro. Forma dhe dizajni i faturave ndryshon nga njëra tjetra, por secila faturë Kos Giro duhet të përmbajë informatat kryesore, si: Emrin dhe mbiemrin ( …

Qysh me i regjistru faturat KOS GIRO? Read More »

Qysh me ruajt transfer të shpeshtë?

Platforma E-banking iu mundëson që të krijoni shabllone të transfereve të ndryshmepër t’i menaxhuar më lehtë dhe më shpejt transferet tuaja. Pas regjistrimit të cilit do transfer, ju mund ta ruani si shabllon, si në dritaren në vijim: Pasi të klikoni ruaje transferin e shpeshtë, paraqitet dritarja në vijim: Tek fusha emri i transferit të …

Qysh me ruajt transfer të shpeshtë? Read More »

Qysh me regjistru transfer ndërkombëtar?

Për të realizuar një transfer ndërkombëtar, para se të filloni regjistrimin në platformën E-banking, ju duhet të siguroni informatat e nevojshme, si: Emrin e përfituesit (emrin e kompanisë në rast se është kompani), Adresën e përfituesit, Numrin e llogarisë së përfituesit apo IBAN-in, SWIFT kodin e bankës së përfituesit, Arsyen e pagesës, Llojin e provizionit …

Qysh me regjistru transfer ndërkombëtar? Read More »

Qysh me i regjistru trasnferet për banka tjera në Kosovë?

Për të realizuar një transfer për klientët që kanë llogari në njërën nga bankat tjera në Kosovë, duhet të përzgjidhni opsionin transfer vendor dhe pastaj klikoni në opsionin vazhdo: Sikurse tek transferet tjera edhe këtu e keni mundësinë e përzgjedhjes së opsionit: Pagesë e vetme – e cila përdoret për regjistrimin e një transferi të …

Qysh me i regjistru trasnferet për banka tjera në Kosovë? Read More »

Qysh me realizu transfer brenda Bankës Ekonomike?

Transferet brenda klientëve të Bankës Ekonomike realizohen duke zgjedhur opsionin: Transfer BEK Tek fusha Llogaria/IBAN janë të paravendosura prefiksi: XK0514 Kodi XK05 është kodi ndërkombëtar i llogarive bankare të Kosovës, ndërsa kodi 14 është kodi i të gjitha llogarive bankare të Bankës Ekonomike, dhe si e tillë, shifrat XK0514 mbesin çdo herë të parashkruara tek …

Qysh me realizu transfer brenda Bankës Ekonomike? Read More »

Qysh me realizu transfer personal në Bankën Ekonomike?

Për të iniciuar një transfer personal (në mes të llogarive të të njëjtit klient) duhet të përzgjidhni opsionin transfer personal, klikoni opsionin vazhdo për t’u hapur dritarja në vijim, apo mund të klikoni direkt mbi butonin e transfereve personale, prapë hapet dritarja e njëjtë.   Në fushën llogaria duhet të përzgjidhni llogarinë në të cilën …

Qysh me realizu transfer personal në Bankën Ekonomike? Read More »

Qysh me u qasë në e-Banking të Bankës Ekonomike?

Qasje në E-banking kanë të gjithë klientët që kanë nënshkruar kontratën për shërbimin E-banking në njërën nga Degët e Bankës Ekonomike. Për t’u qasur në platformën E-banking, duhet të hapni faqen e siguruar dhe të certifikuar nga Banka Ekonomike në internet: https://E-banking.bekonomike.com Për t’u kyçur në e-banking, duhet të klikoni në linkun e paracaktuar, ku …

Qysh me u qasë në e-Banking të Bankës Ekonomike? Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME