Bleni produkte vendore. Paramendojeni se sa dëmi i shkaktohet ambientit për transportin e mallërave, andaj më mirë është të bleni produkte që prodhohen në tregun lokal.