Raiffeisen Bank

Qysh me i ekzekutu GIRO pagesat në M-banking?

Për të realizuar një transfer të tillë ju lutemi ndiqni udhëzimin e mëposhtëm. Hapi 1 E përzgjedhni numrin e llogarisë së urdhëruesit të transferit si në foto: Hapi 2 Zgjedhni përfituesin (Institucionin, p.sh: KEDS, PTK, Ujësjellësi, Kompanitë e Sigurimeve, etj): Hapi 3 Në fund i plotësoni Vlerën, Detajet e pagesës, Referencën e pagesës, Emrin e depozituesit …

Qysh me i ekzekutu GIRO pagesat në M-banking? Read More »

Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës?

Së pari shkarkoni aplikacionin për pajijsejn tuaj. Shkarkoni aplikacionin për iPhone: Apo aplikacionin për Android:     Hapi 1 Në momentin e klikimit në këtë funksion ju hapet dritarja si në vijim: Hapi 2 Ju lutemi e vendosni barkodin brenda katrorit të rrethuar me ngjyrë të kuqe dhe prisni derisa faktura të njihet nga sistemi. …

Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës? Read More »

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm?

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Për shumat mbi 10,000 Euro të deklarohet prejardhja) Hapi 2 Nënshkruaj kontratën për tregtim me letra me vlerë në cilëndo filiale. Hapi 3 Zgjidh një afat të përshtatshëm ngo bonot e thesarit të Republikës së Kosovës. Hapi 4 Jep urdhërin për blerje të …

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm? Read More »

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave? 

Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Hapi 2 Nënshkruaj kontratën zërore, për të dhënë urdhërin e këmbimit në telefon, jo në degë si të gjithë klientët e tjerë. Hapi 3 Përcjelli lajmet dhe hulumto se çka ndikon në ngritje/rënie të vlerës së një valute. Hapi 4 Thirr në telefon …

Qysh me përfitu nga ndryshimi i vlerës së valutave?  Read More »

Qysh me realizu pagesa ndërkombëtare përmes IBAN?

Që nga data 1 shkurt 2015, të gjitha pagesat ndërkombëtare në Bankën Raiffeisen në Kosovë do të realizohen përmes IBAN (Numri Ndërkombëtar i Llogarisë Bankare). Kjo nënkupton se përfituesi i pagesave nga jashtë do të duhet t’ua dërgojë IBAN palëve që dërgojnë pagesat. IBAN është numri ndërkombëtar i llogarisë bankare, që identifikon në mënyre unike …

Qysh me realizu pagesa ndërkombëtare përmes IBAN? Read More »

Qysh me menaxhu llogarinë përmes e-banking të Raiffeisen Bank?

Raiffeisen E-banking është sistem elektronik i pagesave i dizajnuar nga banka me qëllimin që t`ju ofrojë fleksibilitet në realizimin e transaksioneve bankare. Përmes Raiffeisen E-banking ju mund të kryeni shërbime të shumta bankare në çdo kohë, pa pasur nevojë të jeni prezent në ndonjërën nga degët tona. Ky shërbim përmes formës së avancuar vizuale ju …

Qysh me menaxhu llogarinë përmes e-banking të Raiffeisen Bank? Read More »

Qysh me realizu transaksione bankare përmes SMS?

Kur ke telefon dhe llogari bankare, atëherë gjërat thjeshtohen për të menaxhuar llogarinë bankare, dhe kjo mundësohet nga SMS Banking. Shërbimet e SMS Banking operojnë në mënyrë të dyanshme. Njëra është duke dërguar ju SMS tek banka për të kryer transaksione të kufizuara ndërsa tjetra është kur banka ju dërgon SMS ju për të ju …

Qysh me realizu transaksione bankare përmes SMS? Read More »

Qysh me kontaktu qendrën kontaktuese të Raiffeisen Bank dhe për çka?

Është shumë normale që shpesh herë të kemi dilema për produkte dhe shërbime të ndryshme dhe çuditërisht hezitojmë t’i kontaktojmë personat përgjegjës. Kjo, normalisht, nuk duhet të ndodhë pasi që ekzistojnë qendrat e thirrjeve enkas për këto punë dhe e gjitha kjo shkon në benefitin tonë pasi që kursejmë kohë dhe mund nëse shumë punë i …

Qysh me kontaktu qendrën kontaktuese të Raiffeisen Bank dhe për çka? Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME