ARBK

Qysh me regjistru Biznes Individual apo Ortakëri?

Fletëparaqitja për regjistrimin e biznesit individual apo ortakëri  Kontrata për qiranë- kur themeluesi nuk posedon pronë apo është qytetar jo rezident i Kosovës,  Leja e njoftimit apo pasaporta,  Pagesa e taksës për regjistrim në vlerë prej 5 euro në dobi të Zyrës së Regjistrimit.  Për Ri-regjistrim aplikanti duhet pasur edhe certifikatën (origjinalin) për regjistrimin e …

Qysh me regjistru Biznes Individual apo Ortakëri? Read More »

Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?

Fleteparaqitja per regjistrim fillestar si dhe per ndryshimin në Shoqëritë Aksionare, Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar ose Kompani e huaj.  Marreveshja per perfshirje,  Statuti,  Kontrata per qirane (kompanite e huaja),  Leja e njoftimit ose pasaporta,  Taksa e paguar ne llogari te Zyres se regjistrimit. (Kjo vlene vetem per Kosove)  

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME