Almooc

Qysh me i kuptu aksiomat e incidencës në matematikë?

Gjithnjë kemi problem me i kuptu detyrat matematike, e nganjëherë s’mund t’i kuptojmë ashtu siç duhet.  Qysh me i kuptu aksiomat e incidencës? Nëse A dhe B shënojnë dy pika të ndryshme, simbolikisht do te shkruajme A ≠ B. Ngjashëm do të kemi edhe për drejtëzat edhe rrafshet. Tash nuk ka më lehtë se të …

Qysh me i kuptu aksiomat e incidencës në matematikë? Read More »

Qysh me kuptu krijimin e valëve dhe llojet e tyre?

Gjithnjë kemi problem me i kuptu detyrat ligjet e Fizikes, e nganjëherë s’mund ti kuptojmë ashtu siç duhet.  Qysh me kuptu krijimi i valëve dhe llojet e tyre? Si pasojë e goditjes së gurit në sipërfaqen e ujit, do të krijohen rrathë gjithnjë duke u rrit, të cilët faktikisht formojnë valën Tash nuk ka më lehtë se të mësosh online te www.almooc.com. Procedura është fare e thjeshtë: me një të klikuar në linkun www.almooc.com përzgjidhni lëndën FIZIK …

Qysh me kuptu krijimin e valëve dhe llojet e tyre? Read More »

Qysh me kuptu shumëzimin e matricave?

Gjithnjë kemi problem me i kuptu detyrat matematike, e nganjëherë s’mund ti kuptojmë ashtu siç duhet.  Qysh me kuptu shumëzimin i matricave? Shumëzimi i matricës A=[aij ]mxp me matricën B=[bij]pxn, është i barabartë me matricën C=A∙B të tipit mxn, Elementet Cij të cilës fitohen si shume e prodhimeve të elementeve përkatëse të rreshtit të i-të matricës …

Qysh me kuptu shumëzimin e matricave? Read More »

Qysh me i kuptu vetitë fizike dhe kimike të substancave?

Gjithnjë kemi problem me i kuptu vetit fizike dhe kimike, e nganjëherë s’mund ti kuptojmë ashtu siç duhet.  Qysh me kuptu Vetitë fizike dhe kimike të substancave? Ngjyra, shija tretshmëria, shkrirja, masa, vëllimi, fortësia, shkëlqimi, aroma etj. janë veti të substancave. Tash nuk ka më lehtë se të mësosh online te www.almooc.com. Procedura është fare e thjeshtë: me …

Qysh me i kuptu vetitë fizike dhe kimike të substancave? Read More »

Qysh me kuptu pasqyrimin matematik?

Gjithnjë kemi problem me i kuptu detyrat matematike, e nganjëherë s’mund ti kuptojmë ashtu siç duhet.  Qysh me kuptu pasqyrimin matematik? Le të jenë A, B dy bashkësi joboshe. Rregullën apo ligjin f me anën e të cilit çdo elementi të bashkësisë A i shoqërohet pikërisht një element i bashkësisë B, e quajmë pasqyrim të bashkësisë A në bashkësinë B. Tash nuk ka më …

Qysh me kuptu pasqyrimin matematik? Read More »

Qysh me kuptu logaritmin matematik?

Gjithnjë kemi problem me i kuptu detyrat matematike, e nganjëherë s’mund ti kuptojmë ashtu siç duhet.  Qysh me kuptu logaritmin matematik? Ne qoftë se b>0, b ≠1, atëherë barazimi x=by  është ekuivalent me y=logbx Tash nuk ka më lehtë se të mësosh online te www.almooc.com. Procedura është fare e thjeshtë: me një të klikuar në linkun www.almooc.com përzgjidhni …

Qysh me kuptu logaritmin matematik? Read More »

Qysh me mësu e-learning?

ALMOOC është një paketë inovative për promovimin e e-learning, strukturuar për stimulimin e nxënies në distancë për disa lëndë si: Matematikë, Programim, Gjuhë Angleze, Fizikë dhe pritet që së shpejti të përfshihet Kimia dhe lëndë të tjera. Në botën e sotme, ku teknologjia po zëvendëson jo vetëm mënyrën e ndërveprimit por edhe realizimin e shërbimeve, …

Qysh me mësu e-learning? Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME