Qysh Me - Kërko - Qysh me apliku për pasaporte të humbur ose të dëmtuar për personat mbi 16 vjec? 
Kyçu

Qysh me apliku për pasaporte të humbur ose të dëmtuar për personat mbi 16 vjec?

Enver H. Enver H. | Dokumente | 19 March 2011 | 06:34

Procedura e aplikimit për pasaportë të humburdëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  • Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për pasaport ë të dëmtuar).
  • Raportin policor origjinal, nëse aplikon për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj.
  • Vendimin e formës së prerë të lëshuar nga gjykata kompetente për konfiskimin e pasaportës.
  • Dëshminë për shpalljen publike për humbjen e pasaportës.
  • Dëshminë për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/

Komentet

Të Ngjajshme