Qysh me shit punime arti online?

92

Hapi 1
Bëni reklamë vetes duke u regjistruar në internet, p.sh. në Facebook.

Hapi 2
Shënoni të dhënat tuaja në profil që të tjerët të shohin punën tuaj si artist.

Hapi 3
Bashkangjitjuni komuniteve të artistëve online.

Hapi 4
Publikoni foto të punimeve tuaja.

Hapi 5
Lidhni llogarinë tuaj në Facebook me Twitter për të të njohur më shumë njerëz si artist.

Hapi 6
Krijo një listë postimesh.

Hapi 7
Siguroni licensën për punimet tuaja në mënyrë që të mos ketë keqkuptime për origjinalitetin e tyre. Edhe pse është një rrugë e ngadalshme do të keni sukses në shitjen e tyre.

Qysh me apliku për kredit kartelë Amerikane falas?

Qysh me kërku më sakt në Google?