Qysh me rregullu kopshtin?

8

Nëse keni një kopësht të madh dhe doni të bëni ndryshime, ndiqni hapat:

Hapi 1
Mbjellni pemë të reja, pisha, shelgje, etj.

Hapi 2
Mbjellni lule me ngjyra të ndryshme përreth pemëve.

Hapi 3
Rrethoni lulet me gurë të vegjël.

Hapi 4
Ngjyrosni gurët me ngjyra të ndryshme.

Hapi 5
Bëni një shteg për të ecur, vendosni edhe karrige për tu ulur.

Hapi 6
Ujitni kopshtin me sistemin spërkatës.

Qysh me përgaditë vaj kanelle?

Qysh me ditë pse duhet larë rrobat me ujë të ftohtë?