Qysh me Rimbush televizionin digjital përmes SMS

SMS top-up ju mundëson rimbushjen e televizionit tuaj digjital në çdo kohë, në mënyrë elektronike.

Si funksionon?
Dërgoni SMS në numrin 50222 nga VALA, IPKO apo ZMOBILE me emrin e kontratës apo numrin e smart kartelës së IPKO-s, shtypni tastin hapësirë (_) dhe shkruani emrin e shërbimit që dëshironi ta rimbushni.
Screen Shot 2014-07-29 at 09.49.05 pm
Për më shumë informacione, ju lutemi vizitoni degën më të afërt të bankës Raiffeisen, ose thirrni në Qendrën Kontaktuese: 038 222 222.

Shënim:për të shfrytëzuar shërbimin SMS Top-up, ju duhet të aktivizoni shërbimin, të cilin e bëni shumë lehtë dhe shpejtë, në degën më të afërt të bankës Raiffeisen.

Qysh me i krahasu dokumentet e bashkangjitura në email?

Qysh me dëgju radio shqip në telefon?