Qysh me Rimbush telefonin mobil përmes SMS

SMS top-up ju mundëson rimbushjen e telefonit tuaj mobil në çdo kohë, në mënyrë elektronike.

Si funksionon?
Dërgoni SMS në numrin 50222 nga VALA, IPKO apo ZMOBILE me numrin që dëshironi ta rimbushni, shtypni tastin hapësirë (_) dhe më pas shkruani shumën të cilën dëshironi ta rimbushni.

Screen Shot 2014-07-29 at 09.54.57 pm
Për më shumë informacione, ju lutemi vizitoni degën më të afërt të bankës Raiffeisen, ose thirrni në Qendrën Kontaktuese: 038 222 222.

Shënim:për të shfrytëzuar shërbimin SMS Top-up, ju duhet të aktivizoni shërbimin, të cilin e bëni shumë lehtë dhe shpejtë, në degën më të afërt të bankës Raiffeisen.

Qysh me i krahasu dokumentet e bashkangjitura në email?

Qysh me dëgju radio shqip në telefon?