Qysh me përditësu sistemin operativ të Apple Watch?

Përditësimet të Apple Watch janë të ngjajshme me të iPhone apo iPad. Pasi që menaxhimi i Apple Watch bëhet përmes iPhone, sepse i duhet çasje në internet, edhe përditësimi i sistemit operativ të orës duhet të bëhet përmes iPhone.

Hapi 1
Lidheni iPhone në Wi-fi dhe hapeni aplikacionin Apple Watch.

Hapi 2
Prekni të tabin My Watch.

Hapi 3
Prekni në General.

Hapi 4
Prekni në Software Update.

apple watch 1

Hapi 5
Prekni Download and Install.

Hapi 6
Shkruani Passcode të iPhone (nëse veç keni).

Hapi 7
Prekni Agree to the terms and Conditions.

apple watch 2

Hapi 8
Sigurohuni që Apple Watch t’a ketë të mbushur baterinë mbi 50%, apo të jetë e lidhur në rrymë.

Hapi 9
Prekni Install në iPhone, si dhe në Apple Watch.

apple watch 3

Sistemi operativ tash do të shkarkohet dhe pas instalimit pajisja do të ristartohet automatikisht. Mund t’a ndiqni progresin në ekran të Apple Watch.

 

Qysh me hap llogari në iCloud?

Qysh me shtu jetëgjatësinë e baterisë në telefon?