Qysh me negociu një ofertë pune?

Digital Image by Sean Locke Digital Planet Design www.digitalplanetdesign.com

Hapi 1
Gjeni të gjitha të dhënat përreth kësaj oferte.

Hapi 2
Falënderoni punëdhënësin për ofertë, edhe nëse është e tmerrshme.

Hapi 3
Caktoni kohë për të vendosur, mos vendosni menjëherë.

Hapi 4
Mendoni nëse puna e mundshme i plotëson nevojat tuaja dhe qëllimet.

Hapi 5
Rishikoni konkurrencën, ndoshta është rast i mirë për ju.

Hapi 6
Gjeni se çfarë ju konvenon më shumë, të pranoni apo të refuzoni.

Qysh me pa bilancin e llogarisë në bankomat?

Qysh me ndrru PIN-in e kartelës në bankomat për 50 sekonda?