Qysh me ndërtu mbajtës të smartphone-it për biçikletë?

Nëse gjatë ngasjes së biçikletës dëshironi ta keni smartphone-in tuaj me vete dhe nuk keni ku ta leni, një mbajtës për smpartphone i vendosur në biçikletën tuaj mund të ju ndihmoj. Me pak shpenzime mund ta ndërtoni një të tillë duke ndjekur hapat e meposhtëm.

Bleni një mbajtëse të lirë të smartphone-it për makina.
mbajtes i telefonit per makina
Zgjedhni një mbajtës mund të rrotullohet në të gjitha drejtimet.
mbajtes telefoni per makina

Merrni pjesën mbajtëse nga një ndërrues i shpejtësive.
nderrues i shpejtesive
Largoni pjesën e ndërruesit të shpejtësive me kaçavidë
nderrues i shpejtesive per bicikleta
mbajtes i nderruesit te shpejtesise
Këputni pjesët e panevojshme nga mbajtësi
mbajtes
mbajtesi
Shponi mbajtësin e smartphone-it
shponi mbajtesin e smartphone
Lidhni mbajtësin e smartphone-it me mbajtësin e ndërruesit të shpejtësive
lidhni mbajtesin
Vendoseni në biçikletë dhe shtrëngojeni mirë
vendoseni ne biciklet
lidheni me shraf
Mbajtësi është gati
mbajtes i telefonit per biciklet
Qysh me ndertu mbajtes te smartphone-it per biciklet
Pasi që mbajtësi është i lëvizshëm, smartphone-in mund ta përdorni për të fotografuar ose për të gjiruar gjatë vozitjes, por gjithmonë me kujdes të shtuar!
fotografo duke vozitur biciklet

Qysh me mësu ecjen me ski?

Qysh me kriju dizajn galaksie në mbulesa jastëku?