Qysh Me i Shfaq Fajllat dhe Folderat e Fshehur në Windows 7?

  1. Ne dritaren Explorer, klikoni butonin Organize.
  2. Ne menyne e shfaqur, klikoni Folder and Search Options.

  3. Shkoni te opcioni View.
  4. Ne pjesen Advanced Settings, gjeni opcionin Hidden files and folders.
    • Zgjedhni opcionin “Don’t show hidden files, folders, or drives” per ti fshehur fajllat dhe folderat ne Explorer.
    • Zgjedhni opcionin “Show hidden files, folders, and drives” per ti lejuar te shfaqen keto fajlla dhe foldera ne Explorer.

  5. Klikoni butonin OKper te ruajtur ndryshimet.

Qysh me ndal, kontrollu nese ke Google Docs virusin?

Virus Masiv ne Google Drive, Qysh me heke nga llogaria juaj?