Qysh me hape llogari bankare te Studentore?

Llogarinë e studentëve mund ta hapin të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës apo Universiteteve tjera private në Kosovë .

Përparësitë e kësaj llogarie janë:

  • Hapja e llogarisë pa pagesë
  • Mirëmbajtja e llogarisë pa pagesë
  • Tërheqja e parave në bankomatë pa pagesë
  • Kartelë Debiti pa pagesë

Dokumentet e nevojshme :

  • Dokumenti personal i identifikimit
  • Indeksi apo kartela identifikuese e universitetit

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi në Raiffeisen Direct në numrin 038 222 222.

Qysh me Rimbush telefonin mobil përmes SMS