Qysh me fitu respekt?

41

Hapi 1
Bëhuni i sinqert, mos gënjeni, çdo gënjeshtër e juaja do ta zvogëlojë respektin ndaj jush.

Hapi 2
Dëgjoni dhe mësoni prej tjerëve, mos mendoni se ju i dini të gjitha, ka shumë gjëra për të cilat nuk keni dëgjuar asnjëherë.

Hapi 3
Komplimentoni punën e të tjerëve, komplimentoni të tjerët që të tregoni respekt edhe ata kanë komplimentuar punën tuaj.

Hapi 4
Rrini në kontakt, mos harroni t’ia uroni ditëlindjen shokut apo kolegut tuaj, kjo tregon respekt.

Hapi 5
Bëni atë që ju thoni se do ta bëni , mos bëni premtime të kota.

Hapi 6
Pranoni ndihmë edhe pse nuk keni nevojë për të, mos u bëni arrogant.

Hapi 7
Bëhuni modest, silluni butësisht dhe jo me mendjemadhësi.

Hapi 8
Folni më pak, lerni edhe të tjerët të shprehin mendimin e tyre.

Hapi 9
Merrni përgjegjësi për veprat e juaja, nëse keni gabuar pranoni gabimin tuaj, mos i fajësoni të tjerët.

Hapi 10
Mbroni veten, nëse nuk keni gabuar dhe jeni të sigurt për punën që keni bërë atëherë mbroni veten tuaj fuqishëm.

Qysh me ditë sa drithëra duhet konsumuar në ditë?

Qysh me largu erën e mykut?