Qysh me kriju shprehi të mira?

Krijimi i shprehive të reja e të mira mund të jetë sfidues, por arritja e rezultatit do ta bëj atë të vlefshëm.

1.Para se të filloni me punën për shprehi të mira, duhet të keni të vendosur qëllimin.

2.Pasi të keni identifikuar qëllimin për shpehinë e e ju duhet të konsideroni motivimin për të arritur deri të përmbushja e qëllimit.

3.Nëse dëshironi të arrini diqka të madhe, duhet të filloni me hapa të vegjël.

Qysh me përgaditë maskë për flokë me birrë?

Qysh me përgaditë maskë për fytyrë me kakao?