Qysh me bo screenshot në laptop?

Long-Island-Laptop-Repair

Hapi 1:
Shkoni tek faqja të cilën dëshironi ta bëni screenshot, dhe klikoni tastin “Fn” pastaj “Print scr” ose “Print sc” si në foton në vijim:

FB68EJMHAWSMF4X.LARGE_

Hapi 2:
Hapeni “Paint” dhe tek menyja kryesore zgjedhni opcionin “Edit” e pastaj nën opcionin “Paste”.

Hapi 3:
Zgjedhni opcionin “File” pastaj nënopcionin “Save ose Save as” për ta ruajtur foton.

Qysh me ndal autocorrect-in në Skype në Windows 8?

Qysh me u bo kodues?