Qysh me zgjedhë dyshekun gjatë blerjes?

1.Gjatë përzgjedhjes së dyshekut është i domosdoshëm këshillimi me personat profesional, ndërsa pagesa e një shume më të madhë është investim kualitativ në shëndetin tuaj.

dyshek 1

2.Gjatë përzgjedhjes së dyshekut është e domosdoshme që në mënyrë të saktë të definoni gjatësinë, gjërësinë dhe lartësinë e krevatit.

Për persona në moshë preferohet krevat më i lartë, lartësi e cila arrihet me vetë konstruksionin e krevatit ose me lartësinë e dyshekut.

Gjatësia e dyshekut nuk duhet të jetë më e vogël se 200 cm, kur flasim për personat e rritur.

Ndërsa 190 cm preferohet për personatë e vegjël.

3.Pozita e njeriut në gjendje të shtrirë duhet të jetë e tillë që boshti kurrizorë të mbajë formën e natyrshme në formë të shkronjës “S”.

Dysheku duhet të mundësojë që shpatullat dhe pjesa e legenit të trupit të fundosen më poshtë se sa pjesa tjetër e trupit.

dyshek 2 dyshek 3

Qysh me largu mykun nga lavatriqja?

Qysh me ditë çfarë i dëmton trëndafilat?