Qysh me shtu numra në Rrethi im?

Shërbimi Rrethi im të mundëson të komunikosh shumë lirë me 10 persona brenda rrjetit IPKO. Regjistrimi i 10 numrave të parë brenda shërbimit Rrethi im është falas, më pas vetëm ndryshimi i një numri në muaj është falas.

Për të shfrytëzuar çmime të lira brenda shërbimit Rrethi im duhet të jesh pjesë e pakove ALLO, TUNG apo FOL ME TON’.

ipko-bardhe

Administrimi i numrave në “Rrethi im”

Shtoni, hiqni, ose shikoni se kush është në rrethin tuaj. Administroni si të doni numrat në ‘Rrethi im’. Ju duhet të keni tarifen Allo, Tung apo IPKO Fol me ton’, dhe të dërgoni një SMS në numrin 50505 me tekstin:

  • Plus 049xxxxxx për të shtuar një numër
  • Minus 049xxxxxx për të hequr një numër

Dërgo tekstin “Rrethi” në numrin 50505 për të ditur cilët numra janë në listën tuaj “Rrethi im”.

Ju mund të shtoni në rreth edhe numra të IPKO telefonisë fikse në formatin si në vijim: +38638xxxxxx.

Qysh me u bë femër e suksesshme?

Qysh me folë pa pare?